Protejarea datelor dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web (mirragio.ro) reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la acest website este MIRRAGIO. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, respectăm cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății MIRRAGIO în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru mirragio.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și MIRRAGIO nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

 

1. Securitatea datelor

1.1. Pentru protecția datelor dumneavoastră, MIRRAGIO a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant, într-un pas cu dezvoltarea tehnologică. În cazul unei încălcări a protecției datelor dvs cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dvs, vă vom notifica imediat, fără întârzieri nejustificate.

1.2 Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

2. Prelucrarea datelor minorilor

2.1. Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

3.2. Datele colectate de noi

Site-ul utilizează third-party cookies. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați Politica de Cookies.

4. Pateneri

MIRRAGIO nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, în scopurile menționate în prezenta politică, care acționează pe baza instrucțiunilor primite de la MIRRAGIO și anume: furnizori de servicii, sisteme și aplicații IT, furnizori de servicii de marketing și call-center, furnizori de servicii de menținere a site-ului, furnizori de servicii de selecție și recrutare de personal, furnizori de servicii de sondaje de opinie și studii de piață, furnizori de servicii de curierat, prestatori de servicii juridice.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că partenerii noștri prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și că drepturile dumneavoastră sunt respectate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm partenerilor noștri sunt limitate la minimul necesar pentru prestarea respectivelor servicii. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

 

Datele cu caracter personal indicate în continuare pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în situațiile de mai jos (în aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea):

 • autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale care rezultă din organizarea campaniilor promoționale și concursurilor sau atunci când Societatea este obligată, în virtutea unei prevederi legale, să furnizeze informații autorităților sau instituțiilor având competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, sau instanțelor de judecată, pentru protejarea drepturilor și activelor Societății);
 • notarilor publici (de exemplu, pentru organizarea tragerilor la sorți promoționale);
 • auditorilor financiari sau juridici;
 • eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

5. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

Formular de contact general

 • La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile (date de identificare, email, telefon precum și textul solicitării dumneavoastră) în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră.
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
 • Durata de stocare: Pe durata existenței consimțământului dumneavoastră.
 • Datele dumneavoastră personale vor fi deţinute de MIRRAGIO şi vor fi folosite doar pentru acest scop.
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.
 • Câmpuri de date exacte: Nume și Prenume, Email, Număr telefon, Text solicitare și checkbox pt. abonare la newsletter.

Interacțiunea cu utilizatorii canalelor de socializare

 • Atunci când decideți să interacționați cu noi prin intermediul canalelor de socializare precum Facebook, Instagram, Twitter, YouTube pe paginile oficiale ale societății sau când ne adresați întrebări, reclamații sau solicitări formulate prin intermediul acestor canale de comunicare, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați, precum: nume și prenume, imagine, nume utilizator, adresa IP și, după caz, adresă de email, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență.
 • Scop: Transmiterea de răspunsuri la întrebări, reclamații sau solicitări prin intermediul canalelor de socializare.
 • Temei: Interes legitim, care ne permite să interacționăm cu persoanele interesate de informațiile publicate pe paginile societății prin intermediul canalelor de socializare precum Facebook, Instagram, Twitter și să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările utilizatorilor care ni se adresează.
 • Durată de stocare: Pe durata existenței consimțământului dumneavoastră.

Campanii promoționale

 • Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare pentru a organiza campanii promoționale și/sau concursuri, sau pentru a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, precum și pentru a analiza eficacitatea campaniilor noastre promoționale.
 • În cazul în care vom colecta date precum seria și numărul cărții de identitate sau codul numeric personal, acestea vor fi colectate și folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligațiilor fiscale legate de premiile acordate câștigătorilor campaniilor și/sau concursurilor. Participarea dumneavoastră la astfel de campanii promoționale și/sau concursuri este voluntară. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă să ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe site-ul nostru web sau ale altor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoționale sau ale concursurilor.
 • Scop: Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor, precum și prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiului și, de asemenea, în scopul respectării cerințelor legale fiscale.
 • Temei: Executare contract (regulament campanie/concurs)
 • Durată de stocare: 3 ani, reprezentând termenul general de prescripție

Raportare financiar-contabilă și fiscală

 • În cazul în care achiziționați produse sau servicii de la MIRRAGIO, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, adresa, date factură achiziție sau servicii), în scopul raportării financiar-contabile și fiscale către autoritățile din România.
 • Temeiul legal al acestei prelucrări este obligația legală a Societății de raportare a informațiilor contabile, financiare și fiscale în legătură cu tranzacțiile derulate.
 • Durata de stocare a datelor dumneavoastră personale prelucrate în acest scop este de 10 ani.

6. Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

MIRRAGIO prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Formular de abonare la newsletter

 • La trimiterea formularului de abonare la newsletter, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile (date de identificare, email)/ Datele personale indicate vor fi utilizate doar pentru trimiterea de newsletter.
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente.
 • Temei: Consimțământul.
 • Durata de stocare: Pe durata existenței consimțământului dumneavoastră.
 • Datele dumneavoastră personale vor fi deţinute de MIRRAGIO şi vor fi folosite doar pentru acest scop. Veți avea posibilitatea de a vă dezabona de la newsletter în orice moment.
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu veți primi newsletter.
 • Câmpuri de date exacte: Nume și Prenume, Email.

Formularul “Solicită ofertă”

 • Prin completarea formularului de solicitare ofertă, dumneavoastră aveți posibilitatea de a solicita întocmirea unei oferte personalizate. Datele prelucrate în acest sens vor fi datele de contact și de identificare (nume, prenume, telefon, e-mail), astfel cum dumneavoastră le completați în formular.
 • Scop: Contactarea clientului în scopul prezentării unei oferte conform cerințelor acestuia.
 • Justificare: Consimțământ.
 • Durata de stocare:  Pe durata existenței consimțământului dumneavoastră.
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea prezenta oferta.
 • Câmpuri de date exacte: Nume și Prenume, Email, Număr telefon, Text solicitare.
 • Datele sunt prelucrare prin intermediul agențiilor de marketing și Call Center.

7. Cookies și Social Plug-ins

7.1. Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt trimise către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

7.2. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați Politica de Cookies.

8. Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

8.1. Dreptul la informații

Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

8.2. Dreptul la corectare

În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

8.3. Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

8.4. Dreptul la limitarea procesării

Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
 • procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora și solicitați o limitare a utilizării acestor date,
 • nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8.5. Dreptul la transmiterea datelor

Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

8.6. Dreptul la contestare

În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

8.7. Dreptul la reclamație

Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Române pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct față de MIRRAGIO printr-o notificare la adresa de email office@mirragio.ro.

9. Date de contact

Responsabil:

STUDIO FOTO PRO HDLM S.R.L.,
Registrul Comerțului: J34/43/2022,
CUI: 45496240
Telefon: +40757930322


  Credem în crearea de amintiri de neuitat care durează o viața. Împartăseste-ți viziunea cu noi si o vom transforma în realitate!

  Intră in legatură cu noi și trimite-ne un mesaj astăzi!

  Legal