TERMENI DE UTILIZARE (TDU)

Folosind site-ul mirragio.ro (inclusiv conținutul său) și/sau produsele și/sau serviciile sale, sunteți de acord cu termenii și condițiile ce urmează, cu orice politici ar putea fi adăugate și cu orice revizuire sau modificare al căror subiect ar putea fi. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau dacă nu doriți să fiți limitat de către aceștia nu folosiți site-ul, produsele sau serviciile sale. MIRRAGIO își rezervă dreptul de a actualiza, la discreția sa, în orice moment, termenii și condițiile pentru a lua în considerare orice modificări legale, în domeniul de activitate sau de orice altă natură aduse status quo. Cea mai actualizată versiune a acestui acord este disponibilă pe site-ul mirragio.ro. Prin urmare recomandăm insistent tuturor utilizatorilor să citească integral acest acord și să îl verifice regulat. Documentele intră în vigoare începând cu data ultimei actualizări.

Site-ul mirragio.ro, conținutul, produsele și serviciile sale sunt disponibile tuturor persoanelor majore, capabile din punct de vedere legal să încheie contracte (înțelegeri cu caracter obligatoriu). Dovada îndeplinirii acestor criterii poate fi solicitată la accesarea tuturor (sau a unor) serviciilor și/ sau produselor sub forma datelor de identificare sau de contact.

Acești Termeni de utilizare sunt stabiliți între Noi (MIRRAGIO) și Utilizatorii. Nicio altă persoană nu are dreptul de a beneficia de pe urma lor.

Dacă orice tribunal sau autoritate de reglementare decide că oricare dispoziție a acestor Termeni de utilizare nu este validă sau nu poate fi aplicată, acea dispoziție va fi anulată și eliminată din cadrul TDU, iar restul termenilor și condițiilor vor continua să funcționeze în deplinătatea puterii lor legale.

Dacă TDU nu sunt în concordanță cu termenii și condițiile active la înregistrarea Dvs. cu MIRRAGIO (dacă se aplică), acești TDU vor prevala cu excepția cazului în care este specificat altfel în documente suplimentare oferite de Departamentul Relații Clienți al MIRRAGIO.

1. Definiții

Oriunde s-ar găsi în cadrul Termeni și condiții, ”Dvs.” sau ”Utilizator” se referă la dvs., utilizatorul site-ului, al conținutului, produselor și serviciilor MIRRAGIO, iar ”al Dvs.” va fi interpretat corespunzător. Mai mult ”Noi”, și ”MIRRAGIO” se referă la MIRRAGIO, iar ”al Nostru” și ”al MIRRAGIO” va fi interpretat corespunzător. ”Datele utilizatorului” se referă la datele cu caracter personal ale utilizatorului care pot fi colectate de Noi pe site-ul Nostru mirragio.ro și/ sau în cadrul procesului de înregistrare și/ sau de achiziție a oricăror servicii sau produse MIRRAGIO. ”Site-ul Nostru” sau ”website-ul Nostru” se referă la site-ul ”mirragio.ro” și la toate paginile asociate cu acesta. ”Parte terță” se referă la orice persoană/ entitate/ firmă care nu este asociată cu MIRRAGIO. ”TDU” se referă la Termeni de utilizare.

În legătură cu legislația actuală se face diferență între un Utilizator, care este un Consumator ce nu intră într-un contract cu MIRRAGIO sau care nu folosește MIRRAGIO ca parte a activităților sale antreprenoriale, și un Utilizator care este un Antreprenor. Oferind Nr. de înregistrare în Reg. Comerțului al firmei în timpul procesului de comandă a serviciilor MIRRAGIO recunoașteți că acești Termeni și condiții ale Consumatorului nu vi se aplică.

2. Utilizarea serviciilor

”Utilizarea serviciilor” MIRRAGIO inclusiv website-ul, formularele, conținutul, produsele și serviciile este definită în următoarele paragrafe a capitolului curent. Activităţile care contravin sau care sunt interzise de aceste paragrafe, violează Termenii de Utilizare, făcându-vă astfel pasibili de acțiune disciplinară și urmărire penală.

2.1. Conținutul site-ului

Nu veți posta sau distribui pe/prin intermediul site-ului mirragio.ro materiale de natură defăimătoare, amenințătoare, obscene, dăunătoare, pornografice sau de natură ilegală, indiferent de tipul acestora. De asemenea, materialele care violează sau încalcă în orice fel drepturile noastre sau drepturile altora (incluzând dar nelimitându-se la dreptul la proprietate intelectuală sau dreptul la confidențialitate) sunt absolut interzise, precum sunt și activitățile ce pot cauza suferință sau inconveniențe Nouă sau altora. Mai mult, nu veți exprima opinii vulgare, brutale, sexiste, rasiste sau ofensatoare, indiferent de natura lor. Ne încurajăm Utilizatorii să se trateze reciproc într-o manieră respectuoasă și politicoasă.

2.2. Proprietatea conținutului site-ului

Nu veți posta sau face disponibil prin site-ul mirragio.ro materiale care nu sunt proprietatea Dvs., fără consimțământul expres al proprietarului legal al materialului în cauză.

2.3. Participarea la evenimente

Veți respecta regulile oricărui tip de competiție, promoție sau campanie de marketing la care participați pe site-ul nostru.

2.4. Împiedicarea funcționării

Nu vă veți angaja în niciun fel de comportament sau acțiune care poate afecta funcționarea sau securitatea site-ului mirragio.ro și nici nu veți deranja sau cauza inconveniențe fără motive întemeiate personalului nostru.

2.5. Identitatea Dvs.

Nu vă veți da drept altă persoană/entitate și nici nu veți reprezanta în mod denaturat afilierea Dvs. cu o persoană/entitate.

2.6 Soluţii improvizate

Nu veţi folosi soluţii improvizate indiferent de natura lor pentru a depăşi limitele pachetelor sau ale oricărui serviciu sau funcție mirragio.ro.

3. Proprietatea intelectuală

Toate materialele cu copyright, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate intelectuală sau conținut furnizat de către site-ul mirragio.ro vor rămâne mereu în proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri. Nu veți folosi aceste materiale sau conținuturi fără autorizația noastră sau a licențiatorilor noștri. Mai mult, vă este permis să folosiți aceste materiale doar în maniera descrisă în cadrul termenilor și condițiilor, și nu în alt mod. Nu veți copia, reproduce, distribui sau exploata comercial, nici nu veți beneficia/profita în nici un fel de aceste materiale sau conținuturi, nici nu veți asista/facilita o parte terță în desfășurarea de acțiuni ca și cele menționate mai sus.

Mai mult, dacă ați luat la cunoștință de o astfel de distribuire sau exploatare comercială, sunteți de acord să ne informați imediat.

4. Încălcarea termenilor noștri

Neconformarea cu condițiile specificate în această pagniă, și/sau participarea în activități ce nu respectă acești TDU vă supun riscului de acțiuni disciplinare sau urmărire penală. Decizia de a iniția o acțiune disciplinară (incluzând, dar nelimitându-se la întreruperea tuturor serviciilor) este la discreția MIRRAGIO.

Vă rugăm să raportați eventuale abuzuri ai termenilor de utilizare, sau ai termenilor și condițiilor către compania noastră sau autorităților locale competente.

5. Întreruperea/anularea serviciilor

Ne rezervăm dreptul de a anula sau suspenda imediat și pe termen nelimitat serviciile noastre de care beneficiați prin intermediul site-ului mirragio.ro, dacă încălcați sau dacă avem motive întemeiate să credem că veți încălca termenii și condițiile noastre. De asemenea vom întrerupe serviciile noastre către dumneavoastră, la discreția noastră, dacă vă angajați într-o conduită pe care noi o considerăm inacceptabilă.

6. Clauză de exonerare

Nu suntem responsabili pentru daunele la adresa utilizatorilor sau a părților terțe sau a hardware-ului ce pot apărea direct, indirect sau accidental ca rezultat al conectării cu serviciile și/sau produsele noastre, incluzând descărcarea de materiale prin serviciile noastre. Nu suntem responsabili pentru daunele la adresa utilizatorilor sau părților terțe ca rezultat al incapacității de a utiliza serviciile și/sau produsele noastre sau ca rezultat direct, indirect al acestui fapt. Prin urmare, utilizarea serviciilor noastre este la discreția dumneavoastră și pe propriul risc. Sunteți unic responsabil/ă de orice daune la adresa computerului dumneavoastră, sau altui dispozitiv sau pierderea de date ca rezultat al descărcării unor astfel de materiale.

Prin continuarea utilizării site-ului mirragio.ro, înțelegeți și sunteți de acord în mod expres cu faptul că utilizarea site-ului mirragio.ro, a serviciilor și produselor noastre este realizată pe propriul risc și faptul că site-ul mirragio.ro, serviciile și produsele sunt furnizate ”cum sunt” și ”cum sunt disponibile”. De asemenea luați la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că noi nu suntem responsabili de disponibilitatea și/sau functionalitatea oricăror site-uri ale părților terțe și/sau materiale pe care le puteți accesa prin site-ul mirragio.ro.

6.1. Părțile terțe

Nu susținem și nu suntem responsabili pentru conținutul, publicitatea, produsele sau serviciile disponibile prin intermediul site-urilor părților terțe.

Orice tranzacții între dumneavoastră și orice parte terță găsită pe sau prin intermediul site-ului mirragio.ro, incluzând plata și livrarea de produse, servicii sau alți termeni, condiții, garanții sau elemente asociate cu astfel de tranzacții sunt realizate între dumneavoastră și entitatea în discuție. Prin urmare, nu suntem responsabili și nici pasibili pentru orice pierderi/daune ce pot apărea în urma acestor acțiuni.

6.2. Excluderea de la garanție

MIRRAGIO NU vă garantează următoarele:

 • Utilizarea serviciilor şi produselor va îndeplini toate așteptările;
 • Utilizarea serviciilor şi produselor va fi neîntreruptă, la timp, sigură sau fără erori, viruși;
 • Orice informaţie obţinută ca şi rezultat a utilizării serviciilor şi produselor va fi precisă sau de încredere;
 • Defecte în operarea sau funcționarea oricărui software furnizat ca parte a serviciilor vor fi corectate;

Nici o îndrumare sau informaţie, verbală sau scrisă, obţinută de la MIRRAGIO prin sau de la serviciile noastre nu va crea o garanţie, atâta timp cât nu este expres definită în termeni.

MIRRAGIO declină în mod expres toate garanțiile și condițiile de orice fel, exprimate sau implicite, incluzând, dar nelimitându-se la garanțiile și condițiile menționate de comercializare, create cu un anumit scop și neîncălcate.

7. Limitarea răspunderii

Nu suntem responsabili, nici răspunzători de:

 • Materiale scrise de către utilizatori, în special cele postate în secțiunea de comnetarii, review-uri, pe blog-uri și/sau forumuri. În plus, nu susținem astfel de materiale și ne rezervăm dreptul de a monitoriza aceste contribuții, și de asemenea, de a răspunde, de a comenta, de a edita, de a refuza postarea sau de a șterge oricare conținut, la discreția noastră. Totuși, incapacitatea de a înlătura un anumit material nu constituie o aprobare sau acceptare din partea noastră;
 • Precizia, sincronizarea sau exactitatea informațiilor/declarațiilor de pe site-ul mirragio.ro. Nu vom fi responsabili/răspunzători pentru afirmațiile, sfaturile și/sau opiniile generate de către utilizatori pe blog-uri și forumuri (cu excepția măsurilor impuse de lege). Dacă aveți orice plângere la adresa altui utilizator, ca urmarea a acțiunilor/ opiniilor exprimate, acceptați să înaintați o plângere legală doar împotiva acelui utilizator, și nu împotriva MIRRAGIO;
 • Calitatea, precizia și forma site-ului mirragio.ro, cu excepția a ceea ce este solicitat de către lege. Totuși, ne vom angaja în toate eforturile rezonabile pentru a furniza serviciile noastre în cea mai profesională manieră;
 • Orice denaturări frauduloase realizate de noi și în legătură cu decesele sau vătămările personale cauzate de către neglijența noastră. Nu vom fi responsabili și nici răspunzători față de dumneavoastră pentru orice altă pierdere/daună suferită de către dumneavoastră sau de o parte terță ca rezultat al utilizării site-ului mirragio.ro.

 


  Credem în crearea de amintiri de neuitat care durează o viața. Împartăseste-ți viziunea cu noi si o vom transforma în realitate!

  Intră in legatură cu noi și trimite-ne un mesaj astăzi!

  Legal